Tomix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464511.
Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dane firmy:
71-149 Szczecin
ul. Leopolda Staffa 31
Nip 851-10-07-473

Adres magazynu: (dotyczy tylko wysyłek towaru, reklamacji, zwrotów)
70-784 Szczecin, ul. A. Struga 43 (dojazd łącznikiem ul. A. Struga)

tel. 91 88 66 393
Tel. kom. 663 440 122
Fax. 91 48 56 585

www.tomix.pl

e-mail:
lampy@tomix.pl
sklep@tomix.pl